Vi levererar IT på dina villkor

IT PÅ VÅRA KUNDERS VILLKOR

ITF har sedan 1999 levererat IT på kundens villkor. Från början har vi brunnit för funktionsupplägg av IT, då var marknaden inte mogen. Nu kan vi säga att vi är och gör vad vi heter.

Företagsfilosofi

På ITF har vi jobbat hårt med att se varje individ som just individer. Varje organisation är ett socialt system. Människor tillbringar mycket tid tillsammans och påverkar varandra.
Det utvecklas relationer, känslor och uppfattningar, man kompromissar och fattar beslut. Att jobba tillsammans ger energi eller så kan det dränera människor på energi.
Framgången för projekt och även verksamheten påverkas i hög grad. Ju mer medarbetare trivs i en organisation ju mer samarbetar man för att nå gemensamma mål, sannolikheten att man då når uppsatta mål ökar markant.
I en framgångsrik organisation riktas energin, tiden och kraften utåt till de vi finns till för, mot kunderna, mot gemensamma och gynnsamma affärer för bägge parter.
Vi på ITF vill och skall vara briljanta på att attrahera, behålla och utveckla talanger, det mäter vi och det viktigaste av allt ha en samsyn angående våra kunders betydelse. När en organisation fungerar är summan mycket större än antalet individer, bestående av kompetenser, personligheter och erfarenheter. Det är grundläggande för ITF. Vi är ett värderingsstyrt företag vars framgång avgörs av “Vem” , "Vilka" och "Varför" inte bara av  “Vad” och "Hur".

Flexibel Funktion

Vi levererar hela eller delar av IT miljöer som funktion. Funktionslösningarna är flexibla i med och motgång, det gör att du aldrig riskerar att stå med för dyra IT kostnader i förhållande till vad verksamheten behöver. 

BAS-IT och AGIL-IT

Vår grundtanke är att separera IT på ett företag i två delar, ena delen den sk. BAS IT är kritiskt för företaget och behövs men tillför ingen direkt konkurrenskraft, den andra delen är AGIL IT  där företaget söker innovation och nya vägar för att digitalisera sin affärsmodell. Den AGILA IT delen är snabbrörlig och söker ständigt nya och kostnadseffektiva lösningar som tillför företaget konkurrenskraft. ITF:s styrka är att ta hand om BAS IT låt oss tillsammans skapa er nya konkurrenskraft.

NOLLVISIONEN

Vår nollvision är att ingen av våra kunder skall behöva investera av sitt eget kapital för att ha en konkurrenskraftig IT miljö. Vi strävar efter minsta möjliga månadskostnad och tillsammans med Flexibel Funktion riskerar du aldrig att ha en överdimensionerad IT miljö.

Produkt - Tjänst - Funktion

Hur skall din IT utvecklas på företaget?
Skall ni köpa produkter och sköta diften på allt själva eller köpa nyckelfärdiga lösningar?

Behövs en Molnstrategi?  Kan man köpa IT till en månadskostnad? Frigöra kapital? Hur gör alla andra? Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte - det brukar vara uppskattat.

Svensk IT Funktion. IT-lösningar sedan 1999

Sedan starten -99 har vi på Svensk IT Funktion, förkortat ITF, sålt funktionslösningar. Vi har hela tiden verkat för att budskapet, att köpa IT som funktion. Nu har tiden kommit ikapp framtiden, nu är IT som funktion det hetaste man kan diskutera. Företag och organisationer har kommit till insikt att köpa  IT som man tidigare gjort inte är kostnadseffektivt och förbrukar företagets kapital vid varje förnyelse av IT miljön. Vi på ITF hjälper våra kunder med flexibla IT lösningar som följer företagets behov av IT i både med och motgång.