Europas mest hållbara företag

ITF ansvarar för den moderna arbetsplatsen

HållbarhetFöretaget producerar en kombination av kundnytta, samhällsnytta och medarbetarnytta som inget annat företag kommer i närheten av. De har ett tydligt och konkurrenskraftigt erbjudande på marknaden – baserat på medarbetarnas kompetens och förmågor.

Deras hållbarhetsarbete belönades i European Business Awards 2015 där bolaget utsågs till Europas mest hållbara företag.

Det här bolaget är ett av de mest regionalt spridda bolagen i Sverige.
De hjälper människor som befunnit sig längst bort från arbetsmarknaden att utifrån sina egna förutsättningar hitta rätt jobb och med mycket nöjda kunder som resultat. IT-miljön ställer höga krav på valda partners, framför allt att göra hantering och logistik enkel och smidig. 
ITF hanterar den moderna arbetsplatsen, utrustningen består av datorer, kringutrustning och print/digitalisering.Tillsammans har vi tagit fram processer som förenklar och effektiviserar beställningar av IT utrustning. 

När en beställning sker finns det färdiga processer på ITF som möjliggör full automatisering vilket också är ett krav för att leveransen skall vara effektiv och säker. All färdigställning av arbetsplatsen och personifiering sker i ITF:s konfigurationscenter och sedan sköter logistik leveransen ut på plats inom avtalad tid och hanterar återtag kring de gamla arbetsplatserna. 

I det åtagande som ITF har ingår även att uppdatera inventarieregistret. Detta var tidigare en utmaning med många decentraliserade kontor, där arbetsplatser byter ägare med jämna mellanrum. Vi har haft ett partnerskap i över 5 år och bägge parter är mycket nöjda med samarbetet, speciellt uppskattas ITFs flexibilitet men ändå reglerat kring processer och rutiner. Ett krav från företaget var att det logistikcenter som används skulle vara säkerhetsklassat, ITF:s logistikcenter är det, och det var meriterande vid val av leverantör. 

Digitaliseringsmiljön (Print, Copy, Scan) följer samma rutiner och processer som arbetsplatserna. Återtag och återanvändning inom bolaget är viktigt därav belöningen som nämndes i början av artikeln.Vi jobbar kontinuerligt för att utveckla vårt samarbete. Att effektivisera ekonomiska och tekniska lösningar, samt hitta nya miljöalternativ är en naturlig del vid uppföljningsmöten och att skapa en samsyn kring dessa.

Kundansvarig Stefan Lindström på ITF
Mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tel: +46 8  635 09 00