Myndigheten som köper IT som funktion

Minskad IT-budget och en föråldrad IT-miljö, ökade krav från verksamheten på IT stöd. ITF stod för lösningen

finans

Myndigheten har under ett flertal år samarbetat med ITF kring datacenter och arbetsplats som funktion. En allt växande intern miljö för lagring började bli en oroshärd då man växt ur den gamla och mycket av den var på väg att bli osupporterat d.v.s ingen garanti längre på att saker som går sönder går att få tag på.

Myndigheter lever under samma dilemma som många andra, både myndigheter och företag har ständiga utmaningar i att "trolla med knäna" där en allt mindre IT-budget skall upprättahålla ett allt större behov från verksamheten på IT-stöd.

Många sammankomster hölls i hur man skulle kunna tillgodose den utveckling som IT behövde uppnå men även kunna motivera och försvara lösningarna ur ett kostnadsperspektiv. Myndigheten var bestämd på en punkt och det var att verksamhetens fokus skall ligga på verksamhetsnära IT, det vi kallar Agil IT, den IT som förenklar och utuvecklar verskamhetens dagliga arbete och möjliggör högre produktion. Övrig IT som den Agila IT behöver för att kunna produceras skall en partner hantera med ett enkelt mål, den skall bara fungera.

ITF föreslog en lösning där den tekniska lösningen innebär en kostnadsbesparing baserad på minskad elförbrukning i förhållande till den tidigare lösningen. Vi på ITF är stolta över att se helheten och att kostnaderna inte alltid finns i själva inköpet, eller vid inköpstillfället. Hållbarhet är viktigt för alla idag och att få med alla parametrar där just miljöpåverkan och kostnaderna för det interna datacenter till stor del ligger på ström och kyla. ITF har fått en nöjd kund i form av myndighetens IT-avdelningen som i sin tur har fått en nöjd verksamhet som är nöjda med sitt IT-stöd.